Uygulama Alanlarımız

Neden Toz Kontrol?

Toz, madencilik ve inşaat sektörü çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini etkileyen en önemli sorunlardan biridir. Primer ve sekonder toz kaynakları olarak iki çeşit toz kaynağı mevcuttur. Primer kaynaklar toz malzemenin kırılma, elenme ya da dökülüşü esnasında toz çıkaran kaynaklardır. Sekonder kaynak ise havadan yere çöken tozun çeşitli etkenlerde (rüzgâr, araç hareketleri vb.) havalanıp açık alana yayılmasıdır.

Toz, solunabilir ve akciğerlere zarar verici olmasından ötürü insan sağlığını etkileyen ve çevresel tahribat yapmasından ötürü doğaya zarar veren ve işletmede makine bakımlarını arttırarak ek maliyetler yaratmaktadır.
Genel anlamda Toz kontrol sistemleri bir işletme için aşağıdaki özellikleri açısından hayati faydaları sağlamaktadır;

  • Toz patlaması veya yangın riskini önleme ve azaltma,
  • Görüşü artırarak olası kazaların önlenmesi,
  • Hoş olmayan kokuları önleme,
  • Bakım ve işletme maliyetlerini düşürme,
  • Çalışanların motivasyonunu ve üretkenliğini artırmak,
  • Mevcut İş güvenliği ve sağlığı yönetmeliğine sürekli uyumluluğu sağlamak,
  • İşletmede oluşacak kazaların engellenerek işletmenin itibarını korumak.

Etkin bir toz kontrol sistemi için doğru yatırım, doğru çözüm ve uzmanlık gerekmektedir. ENVEX olarak toz kontrolünün işletme için önemini biliyor ve işletmeler için en uygun toz kontrol çözümünü sunuyoruz.

Gelecek Nesillere Yeşil Bir Çevre
Bırakmak İçin Çalışıyoruz!

Uygulama Alanlarımız